Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) 585 mm straight SFF8643 to right angle mini SAS right connector cables
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, September 8, 2019

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 585mm cables for straight SFF8643 to right angle mini SAS right connectors