Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tên mã
Products formerly RAID
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'23
Các hạng mục kèm theo
(2) 730 mm straight SFF8643 to right angle 7-pin connector cables

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 730 mm cables for straight SFF8643 to right angle 7-pin connectors