Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(2) 730 mm straight SFF8643 to right angle 7-pin connector cables

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 730 mm cables for straight SFF8643 to right angle 7-pin connectors