Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Front Panel board
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, September 8, 2019

Thông tin bổ sung

Mô tả
Front Panel board spare for use with R1000 and R2000 rack systems. (Not compatible with R2224 and R2312 systems)