Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) power cable to provide power to rear HDDs and fixed SSDs (1) fan out data cable Mini-SASHD to four 7-pin

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two cables to enable fixed SSD and rear drive simultaneously in R2000WT family of products