Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tên mã
Products formerly RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) 875mm long straight SFF8643 to straight SFF8087 cables

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 875mm cable for straight SFF8643 to SFF8087 connectors. Required in WT 2U systems with 6G SAS ROC module or 6G SAS RAID cards. (1304 and 1208 with HBA, 2216,2224,2312 with HBA/module)