Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 10 và Windows® 11*

Trình điều khiển Wi-Fi Windows 10 và Windows® 11* dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*