Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các tính năng ưu việt của Intel® RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'19
EOL thông báo
Monday, October 21, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Tuesday, December 24, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, March 31, 2020
Thị trường đích
Entry
Kiểu hình thức của bo mạch
Activation Key
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Các hạng mục kèm theo
(1) Intel® RAID Premium Feature Key AXXRPFKHY5

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® RAID Premium Feature Key AXXRPFKHY5.
Upgrade key to enable RAID 5 functionality for the Intel® Server Board S2600CW2SR, Intel® Server Board S2600CWTSR, and the AHWBPBGB24R bridge board