Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 20, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Thursday, August 20, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 20, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) 3.5 Inch hot-swap backplane FUP4X35S3HSBP, (4) 3.5 inch hot-swap drive carriers FXX35HSCAR, (1) drive cage, (1) IC2 cable, and (1) ID filler

Thông tin bổ sung

Mô tả
3.5 inch hot-swap drive cage kit for the Intel® Server Chassis P4000 family.Supports drives up to 12GB/s.
For usage with S2600CW family boards