Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'23
Các hạng mục kèm theo
(2) 450mm Cables with straight SFF8643 to 7-pin SATA connectors

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 450mm cables for straight SFF8643 to 7-pin SATA connectors