Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Power adapter FXXSSIPWR

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power cable extension for Server System Infastructure (SSI) power connectors FXXSSIPWR