Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 20, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Thursday, August 20, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 20, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) Drive cage, (1) hot-swap backplane, (8) hot-swap drive carriers, (1) I2C cable, (1) power adapter cable accessory, and (1) ID filler panel

Thông tin bổ sung

Mô tả
2.5 inch hot-swap drive cage kit FUP8X25S3HSDK supporting up to eight drives