Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Tuesday, April 21, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) 3.5 Inch hot-swap backplane FUP4X35S3HSBP
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, October 20, 2019

Thông tin bổ sung

Mô tả
3.5 inch hot-swap backplane spare for the Intel® Server Chassis P4000 family.Supports drives up to 12GB/s.