Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'19
EOL thông báo
Friday, June 28, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 28, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 28, 2019
Các hạng mục kèm theo
(1) I/O Shield AXXCWIOS

Thông tin bổ sung

Mô tả
An I/O shield for the Intel® Server Chassis P4000G family with the Intel® Server Board S2600CW & and Intel® Server Board S2600ST families.