Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) Breakout boards for third party chassis with bulk packaging

Thông tin bổ sung

Mô tả
Break out board accessory providing additional SATA ports for board only customers for Intel® Server Board S2600KP Product Family and Intel® Server Board S2600TP Product Family