Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng