Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® dành cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet cho MS-DOS* - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

ULPEnable Tiện ích

Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release