Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
3Q'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Monday, October 25, 2021
Đơn hàng cuối cùng
Friday, September 16, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, May 17, 2023
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
One Maintenance Free Backup Unit with capacitior module, flash module, bracket and cable
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Saturday, September 30, 2023

Thông tin bổ sung

Mô tả
Designed to help protect memory in dynamic cache in the event of a power failure.
Supports Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 and Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040