Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) 950mm Cables with straight SFF8643 to straight SFF8087 connectors
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, September 8, 2019

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 950mm cable for straight SFF8643 to straight SFF8087 connectors