Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 1100W AC common redundant power supply AXX1100PCRPS (Platinum Efficiency)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare/accessory 1100W AC common redundant power supply with 80 Platinum Efficiency