Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(3) 1U 40x56mm Fans and (1) supporting bracket

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 40x56mm dual rotor fans with 10 pin connector kit for the Intel® Server Chassis R1000G family