Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Các hạng mục kèm theo
(1) Ethernet I/O module XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Saturday, December 7, 2019

Thông tin bổ sung

Mô tả
1/10/40GbE single-port, QSFP, Intel XL710, Ethernet I/O module AXX1P40FRTIOM