Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Sunday, October 30, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, April 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, August 31, 2017
Các hạng mục kèm theo
SAS/SATA 4 Drive cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
SAS/SATA cable - 8087 connector fans out to 4x 7 pin connectors