Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC cũ

Công cụ Intel® VCUST

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 10® cho Intel® NUC cũ

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

Động cơ Quản lý Intel® gia dụng cho D34010WY, D54250WY

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* cho D34010WY, D54250WY

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) Nuvoton* cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho D34010WY, D54250WY

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC cũ