Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) cho Windows*

Tiện ích độc lập StorCLI

Trình điều khiển Windows* cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4