Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMGD MR5 dành cho Windows Embedded Compact 7* và Gói cài đặt Windows Embedded Compact 2013*

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (32 bit)

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (64 bit)