Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [TYBYT10H]

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho DN2820FY, DE3815TY

Trình điều khiển bộ điều khiển I/O Intel® Intel® cho Windows 7* ® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho DE3815TY

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 7*/8.1* cho DN2820FY, DE3815TY

Gói trình điều khiển 64-bit hệ thống trên chip (SOC) cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 8* cho DN2820FY, DE3815TY

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 7* cho Intel® NUC

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 8* và 8.1* cho Intel® NUC