Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Integrator Toolkit

Intel® VCUST Tool

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for DN2820FY, DE3815TY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows® 10 for DN2820FY, DE3815TY

Intel® HD Graphics Driver for DE3815TY

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for DN2820FY, DE3815TY

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 7* for Intel® NUC

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows 8* and 8.1* for Intel® NUC