Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho DN2820FY, DE3815TY

Gói trình điều khiển hệ thống trên một chip (SOC) cho DE3815TY

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC kế thừa

Realtek* High Definition Audio Driver for Legacy Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Intel® Processor I/O Controller Driver for Windows 8.1* for Intel® NUC

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 8* và 8.1* cho Intel® NUC