Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMGD MR5 dành cho Windows Embedded Compact 7* và Gói cài đặt Windows Embedded Compact 2013*

Intel® Embedded Media and Graphics Driver cho VBIOS (bản dựng #3967) v36.2.11 (32 bit): Gói cài đặt

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (32 bit)

Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (64 bit)

Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows 7* 32-Bit

Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® Intel® 3150 cho Windows Vista* 64-bit