Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Chipset Intel® dòng C220

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W