Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tên mã
Products formerly RAID
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'23
Các hạng mục kèm theo
(2) 650mm long cables, straight MiniSAS-HD to straight MiniSAS

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit with two 650mm High Density Mini-SAS to 8087 Mini-SAS cables