Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích độc lập StorCLI

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Linux*

Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 và Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

Trình điều khiển Windows* dành cho Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

Giải pháp có tính khả dụng cao StorCLI cho Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Giải pháp khả dụng cao Windows* Driver cho các Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Giải pháp có tính khả dụng cao Linux* Driver cho các Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESXi 5