Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ công cụ tích hợp Intel®

Trình® điều khiển kết nối mạng Intel Gigabit Ethernet dành cho Windows® 10 cho Intel® NUC cũ

Cập nhật BIOS [WYLPT10H]

Intel® HD Graphics Driver dành cho Windows 10® dành cho Intel® NUC cũ

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows® 10 cho D34010WY, D54250WY

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) cho D34010WY, D54250WY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC cũ

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows 7 * cho Intel® NUC