Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Trình quản lý trung tâm dữ liệu Intel®
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'13
Cấp phép
Available in 10, 25, 50 and 100 size packages.
Thị trường đích
Cloud/Datacenter
Các hạng mục kèm theo
Intel Data Center Manager
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Microsoft* Windows* Server, Red Hat* Enterprise Linux 5, Novell* SUSE*
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, July 8, 2018

Thông tin bổ sung

Mô tả
Console for Data Center Power and Thermal Power Management
Bảng dữ liệu