Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Linux*

Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Module điều khiển RMS3JC080 và RAID RS3UC080, RS3FC044

Gói chương trình cơ sở Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 và Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044