Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows* cho Mô-đun Intel® RAID RMS3JC080 và Bộ điều khiển RAID RS3UC080, RS3FC044

Gói phần mềm điều khiển cho Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 và Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044