Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Windows*

Trình điều khiển Linux* cho Bộ điều Intel RAID Module Intel® RMS3JC080 và RAID RS3UC080, RS3FC044

Windows* Driver for Intel® RAID Module RMS3JC080 and RAID Controller RS3UC080, RS3FC044