Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) cho Windows*

Tải xuống Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) cho Linux*

Tải xuống Trình điều khiển Windows * cho Intel® RAID Module RMS3JC080 và bộ điều khiển RAID RS3UC080, RS3FC044

Tải xuống Gói chương trình cơ sở dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3JC080 và Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044