Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q1'2020
EOL thông báo
Friday, January 10, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Friday, January 10, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, January 10, 2020
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) Extended Warranty for Intel Premium RAID and Storage

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
URL thông tin bổ sung