Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 10 [15.40][Thế hệ thứ 4]