Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE (4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz) Launched Embedded Haswell trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE (4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) Launched Embedded Haswell trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 (4M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) Launched Desktop Haswell trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE (4M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) Launched Embedded Haswell trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 (3M Bộ nhớ đệm, 3,20 GHz) Launched Desktop Haswell trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE (3M Bộ nhớ đệm, 2,30 GHz) Launched Embedded Haswell trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v3 (8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz) Launched Server Haswell trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v3 (8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) Launched Server Haswell trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v3 (8M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz) Launched Embedded Haswell trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE (2M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz) Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4