Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Các hạng mục kèm theo
(1) Narrow copper heatsink, for S2600GZ (24-DIMM) board

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare narrow copper heatsink, for S2600GZ (24-DIMM) board