Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® for Intel® Wireless 7260 Family and Intel® Dual-Band Wireless-AC 3160

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Intel® Wireless 7260 Family