Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Dòng Intel® Wireless 7260 và Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3160

PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển và trình điều khiển cho Dòng Intel® Wireless 7260