Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4 '16
EOL thông báo
Tuesday, November 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Monday, May 15, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, September 15, 2017
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
(1) maintenance free backup unit (supercapcitor module, NAND flash module, cables and bracket)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Supercapacitor-based Maintenance Free Backup Unit helps protect cache in the event of a power failure or system crash. This module is designed for Intel RAID SSD Cache Controller RCS2ZB040. It does not support any other products.