Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 29, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 3, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) set of Rails

Thông tin bổ sung

Mô tả
Value Rail Kit Works for 438mm wide Intel 1U/2U Rack Chassis (R1300, R1200)
Front and rear mounting bracket adjustment distance: 609mm to 705mm (424mm max travel length)