Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Sunday, October 30, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, April 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, August 31, 2017
Các hạng mục kèm theo
ront Panel Cable (24pin); Dual USB2.0 Cable; (1) Dual USB3.0 Cable; (1) 4 x SATA cable for HDDs; (1) SATA cable for ODD;(1) Power adapter cable; (1) 3pin to 5pin I2C Cable; (1) SGPIO cable; (1) SATA to Mini-SAS cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Electrical Spares Kit for R1304 Rack Chassis