Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Trình quản lý và phân phối Intel® cho Apache Hadoop*
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
02'13
Cấp phép
License key managed by PCSD Server Services Site and will be issued over email after purchase
Thị trường đích
Cloud/Datacenter
Các hạng mục kèm theo
40 hours of Professional Services for Intel(R) Distribution of Apache Hadoop (does not include travel and expenses)

Thông tin bổ sung

Mô tả
40 hours of Professional Services - Intel® Manager and Distribution for Apache Hadoop*. Must be used within 60 days.