Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Trình quản lý và phân phối Intel® cho Apache Hadoop*
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
02'13
Cấp phép
Keys issued via PCSD Server Services Site and issued over email
Thị trường đích
Cloud/Datacenter
Các hạng mục kèm theo
4 Nodes of Software Subscription good for 1 year. 1 year of maintenance and premium support.

Thông tin bổ sung

Mô tả
4 server node - Intel® Manager and Distribution for Apache Hadoop*, 1-year Standard Support Subscription - Must be purchased with server platform.