Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Modem mỏng HSPA
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Thuật in thạch bản
40 nm

Thông tin bổ sung

Mô tả
The Intel® XMM™ 6255 modem platform combines the Intel® X-GOLD™ 625 baseband and its integrated power management unit with the Intel SMARTi™ UE2p – the first transceiver with a fully integrated 3G power amplifier.

Thông số nối mạng

Bộ xử lý Dải tần cơ sở
Intel® X-GOLD™ 625
Các chức năng dải tần cơ sở
HSPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.7 Mbps
Bộ thu phát RF
Intel® SMARTi™ UE2p
Các chức năng của bộ thu phát RF
Dual-band HSPA; optional quad-band GPRS with external PA
Ngăn xếp Giao thức
Intel Protocol Stack

Thông số gói

Kích thước gói bộ thu phát
5.0x5.4mm WF²SGA