Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
1 bracket, 4 GPGPU power cables, 4 Intel® Xeon® Phi™ Coprocessor PCI Express* Card extension brackets, screws.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bracket for securing full length double width Xeon Phi cards to fan bulkhead. For use in P4000L/P4000L-WS chasses