Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 20, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Thursday, August 20, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 20, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) bracket, (2) power cables, (2) extension brackets, screws

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bracket for securing full length double width graphic cards to fan bulkhead. For use in P4000M chassis