Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3 14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 13 foot DC power cable.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare power cable for the DC power supply. 8 feet long. Connects directly to power supply, replacing O-ring terminal adapter