Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'17
EOL thông báo
Friday, December 16, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 31, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Power Distribution Board, (1) Power Cage

Thông tin bổ sung

Mô tả
450W AC miniERP 80 Gold efficiency power supply PDB and Cage spare