Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* Cho Bo mạch Máy chủ và® Hệ thống Intel Dựa trên Chipset Intel® 60X

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows*® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 60X

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 60X

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200V3RPL/S1200V3RPO/S1200V3RPM cho EFI

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® kế thừa

Tiện ích S1200V3RP One Boot Flash

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

S1200V3RP BIOS, Cập nhật chương trình cơ sở & Tiện ích cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID Phần mềm Nhúng Intel® 2 (ESRT2)

Intel® Chipset Device Software hành cho S1200V3RP